profile

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

चौतारा, सिन्धुपाल्चोक

बागमती प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2080-08-21

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2023
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ